top of page
משק רמת רזיאל למכירה

משק ברמת רזיאל

 - פרטים על הנכס 

משק חקלאי מדהים

מצב הנכס: לבניה 

ישוב:  רמת רזיאל

גודל  השטח במ"ר: 7500

חלקה א׳ - 1500 מ׳ר 

חלקה ב׳- 3690 מ׳ר כולל לול ענק 

2300 מ׳ר שטח נוסף

זכויות בניה כ-400 מ׳ר 

מ"ר גינה: 1200 מ׳ר 

תיאור ופרטים נוספים

משק חקלאי מהוון

קיים בית עקרי 1 במצב שלד + זכות לבית נוסף   + צימרים  סה"כ 400 מ"ר לבניית בתים + אפשרןת ל-2 צימרים בנוסף לזכויות הבניה.

קיים לול של 700 מ״ר על שטח 3690 מ''ר לשימוש חקלאי או תומך חקלאות בנוסף שטח של 2300 מ׳׳ר שטח ג׳ לחקלאות.

נוף פתוח,גישה נוחה לבית המגורים , אפשרות לבריכה , בוסתן ועצי חורש טיבעי.        

 לפרטים   - יעקב , תיווך רייסר

bottom of page