top of page
שטח המשק.jpg

משק ברמת רזיאל

 - פרטים על הנכס 

משק חקלאי מדהים קו ראשון לנוף

מצב הנכס: טוב 

ישוב:  רמת רזיאל

גודל  השטח במ"ר: 8000

חלקה א׳ - 2200  מ׳ר 

חלקה ב׳- 5800 מ׳ר כולל לול ענק 

17000  מ׳ר שטח נוסף

זכויות בניה כ-620 מ׳ר 

מ"ר גינה: 2000 מ׳ר 

תיאור ופרטים נוספים

משק חקלאי מהוון מרהיב !!!

קיים בית עקרי 1 במצב טוב + יחידה מניבה נוספת

וזכות ל2 בתים נוספים ו3 צימרים .  

קיים לול של 500 מ״ר על שטח 5800 מ''ר לשימוש חקלאי או תומך חקלאות בנוסף שטח של 17,000 מ׳׳ר שטח ג׳ לחקלאות.

נוף פתוח,גישה נוחה לבית המגורים , אפשרות לבריכה , בוסתן ועצי חורש טיבעי.        

 לפרטים בלעדיים  - יעקב , תיווך רייסר

bottom of page